DanfossBock

Przetwornice częstotliwości Danfoss

Przetwornice częstotliwości Danfoss

Zawory elektromagnetyczne

zawory bezpośredniego działania EV210A – katalog

zawory bezpośredniego działania EV210B [EVI] – katalog

zawory do pary wodnej EV215B  – katalog

zawory do pary wodnej EV225B  – katalog

zawory z serwosterowaniem EV220A 6-50 – katalog

zawory z serwosterowaniem EV220B 6-22B [EVSI] – katalog

zawory z serwosterowaniem EV220B 15-50B [EVSI] – katalog

zawory z serwosterowaniem EV220B 65-100B [EVSI] – katalog

zawory z serwosterowaniem do cieczy agresywnych EV222B  – katalog

zawory do sprężonego powietrza i wysokich ciśnień EV224B  – katalog

zawory z serwosterowaniem ze wspomaganiem otwarcia EV250B [EVSIT] – katalog

zawory z serwosterowaniem ze wspomaganiem otwarcia EV251B – katalog

zawory proporcjonalne EV260B – katalog

zawory upustowe bezpośredniego działania EV310A – katalog

zawory upustowe bezpośredniego działania EV310B [EVIP] – katalog

Cewki do zaworów elektromagnetycznych

cewki serii A (AB, AC, AM, AK) – katalog

cewki serii B (BA, BB, BE, BG) – katalog

Inne typy zaworów

zawory termostatyczne do wody chłodzącej AVTA – katalog

zawory termostatyczne zabezpieczające BVTS – katalog

zawory sterowane pneumatycznie AV210 – katalog

Presostaty

presostaty serii KP, RT, BCP, KPS, CAS, CS, MBC – katalog

Termostaty

termostaty serii KP, RT, KPS, CAS – katalog

Przetworniki ciśnienia

przetworniki ciśnienia MBS 1200 – katalog
 
przetworniki ciśnienia MBS 1700 – katalog
 

przetworniki ciśnienia MBS 1900 – katalog

przetworniki ciśnienia MBS 3000 – katalog

przetworniki ciśnienia MBS 3050 – katalog

przetworniki ciśnienia MBS 32 i MBS 33 – katalog

przetworniki ciśnienia MBS 4500 – katalog

przetworniki ciśnienia MBS 5100 – katalog
 
 

Aparatura łączeniowa niskiego napięcia

styczniki CI6-50CI61-86CI110-420

przekaźniki termiczne TI – katalog

wyłączniki silnikowe CTI – katalog

przekaźniki czasowe ATI, BTI, SDT, MTI – katalog

softstarty MCI – katalog